Okres adaptacji, czyli przystosowania się do nowych warunków życia jest bardzo ważny dla całego pobytu dziecka w przedszkolu.

W związku z tym, wdrożenie programu adaptacji dzieci do warunków przedszkola jest niezbędnym czynnikiem pełnej adaptacji dzieci i stworzenia im właściwej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu.

Rodzice nowo przyjętych dzieci do przedszkola na zebraniu informacyjnym są informowani o wdrożonym w placówce programie adaptacji dzieci, organizowanych w jego ramach zajęciach adaptacyjnych, ramowym programie dnia oraz organizacji pracy przedszkola. Rodzice są zachęcani do wykorzystania miesięcy wakacyjnych do nauki bądź utrwalania samodzielności dziecka w zakresie jedzenia, mycia rąk czy korzystania z toalety, a także do nawiązania pomiędzy sobą wzajemnych kontaktów, co ułatwi dzieciom poznanie się i zaprzyjaźnienie podczas zabaw.

Nawet jeśli w placówce nie ma wdrożonego programu adaptacji to warto zorganizować w przedszkolu zajęcia adaptacyjne, w których będą uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami. W trakcie tych zajęć powinny organizowane być zabawy integracyjne, mające na celu poznanie się wzajemne dzieci, ale również i rodziców, umożliwienie wypowiedzi wszystkim dzieciom i rozwijanie w nich przeświadczenia, że zawsze będą wysłuchane.

Ponadto podczas spotkań adaptacyjnych powinna zostać stworzona możliwość obejrzenia wszystkich przedszkolnych pomieszczeń i okazja do rozmowy oraz rozwiania wątpliwości rodziców. Podczas pierwszego spotkania pokazać należy rodzicom salę zabaw, sanitariaty, szatnię, aby lepiej mogli sobie wyobrazić swoje dziecko w tych warunkach i chcieli je do nich jak najlepiej przygotować. Rodzice powinni mieć możliwość zwiedzenia przedszkola, obserwacji zajęć, porozmawiania z dziećmi już uczęszczającymi do przedszkola, poznania ich opinii o placówce, a także poczucia atmosfery panującej w przedszkolu.

Ważnym elementem adaptacji jest poznanie przez dzieci wszystkich pracowników przedszkola oraz pełnionych przez nie funkcji, co pomaga dzieciom uniknąć lęku przed nieznanymi osobami dorosłymi, znajdującymi się w ich najbliższym otoczeniu. Na atmosferę zapewniającą dzieciom poczucie bezpieczeństwa i akceptacji w początkowym okresie bardzo duży wpływ ma postawa dorosłych.

Na zakończenie spotkań adaptacyjnych można zaproponować rodzicom zapoznanie się z wybranymi pozycjami popularyzującymi wiedzę o rozwoju i wychowaniu małego dziecka.

Okres adaptacji dziecka do przedszkola jest bardzo ważny, dlatego należy włączyć do współpracy rodziców i to jeszcze przed pierwszym dniem pobytu dziecka w przedszkolu. Przy wspólnej pracy wszystkich „zainteresowanych” (rodziców, nauczycieli, pozostałych pracowników przedszkola) przebiegnie ona szybko, co przyniesie oczekiwane efekty i najważniejsze – każde dziecko bez lęku i obaw, uśmiechnięte będzie chętnie przychodziło do przedszkola. Należy pamiętać, że środowisko może, zarówno wzmacniać, jak i osłabiać zdolności adaptacyjne dziecka, w związku z tym najważniejsze jest nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami dzieci zapisanych po raz pierwszy do przedszkola, co w późniejszym okresie owocuje satysfakcjonującą współpracą.

Scenariusz zajęcia adaptacyjnego dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola

Dzień I

Temat: „Poznajemy się” – spotkanie w sali
Rodzaj: zajęcia adaptacyjne
Forma: praca z całą grupą, indywidualnie
Pomoce: znaczki indywidualne, mazaki, kredki, kolorowy papier, krepina, klej, nożyczki, spinacze, chusteczki higieniczne lub serwetki.

Cele:

 • stwarzanie okazji do integracji rodziny z przedszkolem;
 • eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem roku szkolnego;
 • poznanie dzieci i rodziców;
 • przybliżenie rodzicom form pracy z dzieckiem;
 • zapoznanie z szatnią, salą i łazienką – przydzielenie znaczków indywidualnych.

Przebieg:

 • Serdeczne powitanie dzieci i rodziców w budynku przedszkola.
 • Przejście do szatni.
  • Odszukanie swojej półeczki i przyklejenie wraz z rodzicem znaczka indywidualnego (próba zapamiętania).
  • Zmiana obuwia – zachęcanie do samodzielności.
 • Przejście do sali zabaw.
  • Powitanie „Witaj….(imię), witaj… (imię), Jak się masz? Jak się masz? Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię witamy. Bądź wśród nas!, bądź wśród nas!” – przedstawienie się
  • Piosenka „Grupowa powitanka” – Projekt P21 Twórcze Przedszkole XXI wieku
 • Zapoznanie z łazienką oraz salami i kącikami zabaw.
 • Piosenka z improwizacją ruchową w kole „Czy chudzi czy grubi”.
 • Dowolne zabawy wybraną zabawką.
  • Próby zapamiętania miejsca ustawienia zabawek, zachęcanie do odkładania na miejsce
  • Podczas zabaw spontanicznych nauczyciel prowadzi rozmowy z rodzicami, i dziećmi w celu pozyskania informacji dotyczących dziecka, zachęca dzieci nieśmiałe, rozwiązuje ewentualne spory.
 • „Sprzątamy salę”- zachęcanie dzieci do odkładania zabawek na miejsce.
 • Zabawa naśladowcza do piosenki „My jesteśmy krasnoludki”.

My jesteśmy krasnoludki
Hop sa sa, hop sa sa
Pod grzybkami nasze budki
Hop sa sa, hop sa sa
Jemy mrówki, żabie łapki
Oj tak tak, oj tak tak
A na głowach mamy czapki
To nasz znak, to nasz znak
Gdy ktoś zbłądzi to trąbimy
Tru tu tu, tru tu tu
Gdy ktoś senny to uśpimy
Lu lu lu, lu lu lu
Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka
O jo joj, o jo joj
To zapłacze niezabudka
A ja jaj, a ja jaj

 • Zabawy ruchowe Metodą  Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
  • „Taniec robotów”- dziecko staje na stopach dorosłego i wspólnie tańczą do muzyki.
  • „Tunel”- rodzice stoją „gęsiego” z rozstawionymi nogami, dzieci na czworaka przechodzą przez tunel.
  • „Kołyska”- zabawa wyciszająca – rodzic siedzi na podłodze, dziecko wtulone pomiędzy nogi i ręce, delikatnie kołyszą się razem.
 • Piosenka „Czary mary” Aktywne Słuchanie Muzyki Batti Strauss, rozdanie cukierków dla dzieci, wspólne zdjęcie.
 • „Czapka krasnoludka” – prace plastyczne
  • tworzenie z kartek technicznych czapek i ozdabianie ich według pomysłu.
 • Pożegnanie przez podanie ręki i zaproszenie do zabawy na kolejny dzień.

Scenariusz zajęcia adaptacyjnego dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola

Dzień II

Temat: „Poznajemy się” – spotkanie w sali
Rodzaj: zajęcia adaptacyjne
Forma: praca z całą grupą, indywidualnie
Pomoce: znaczki indywidualne, mazaki, kredki, kolorowy papier, krepina, klej, nożyczki, spinacze, chusteczki higieniczne lub serwetki.

Cele:

 • stwarzanie okazji do integracji rodziny z przedszkolem
 • eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem roku szkolnego
 • poznanie dzieci i rodziców
 • przybliżenie rodzicom form pracy z dzieckiem
 • zapoznanie z szatnią, salą i łazienką – przydzielenie znaczków indywidualnych.

Przebieg:

 • Serdeczne powitanie dzieci i rodziców w budynku  przedszkola.
 • Przejście do szatni.
  • Odszukanie swojej półeczki i przyklejenie wraz z rodzicem znaczka indywidualnego (próba zapamiętania)
  • Zmiana obuwia – zachęcanie do samodzielności
 • Przejście do sali zabaw.
 • Powitanie „Wszyscy są, witam was, zaczynamy już czas, jestem ja, jesteś ty (wskazujemy na siebie i na kolegę), raz, dwa, trzy.(klaszczemy w dłonie)”.
 • „Witaj …., ….., bądź wśród nas” (powitanie piosenką nowych dzieci).
 • Zabawa z chustą animacyjną.
 • Zabawa słowna – „Ludwiczku”. Dzieci siedzą w kole, nauczyciel wręcza wybranemu dziecku wiklinowy koszyczek i pyta „Ludwiczku, Ludwiczku, co niesiesz w koszyczku?” Dziecko odpowiada i wręcza koszyczek innemu. Możemy zadawać dodatkowe pytania „Dla kogo? Po co?”.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa ze śpiewem „Mam chusteczkę haftowaną” (rekwizyt chusteczka).
 • Dowolne zabawy wybraną zabawką:
  • Próby zapamiętania miejsca ustawienia zabawek, zachęcanie do odkładania na miejsce.
  • Podczas zabaw spontanicznych nauczyciel prowadzi rozmowy z rodzicami, i dziećmi w celu pozyskania informacji dotyczących dziecka, zachęca dzieci nieśmiałe, rozwiązuje ewentualne spory.
 • „Sprzątamy salę”- zachęcanie dzieci do odkładania zabawek na miejsce.
 • „Motylki” – praca plastyczna: tworzenie motyla z chusteczki higienicznej i spinaczy bieliźnianych oraz ozdabianie ich według pomysłu.
 • Pożegnanie rodziców i dzieci przez podanie ręki i zaproszenie do zabawy na kolejny dzień.
 • Piosenka „Żegnaj ……, żegnaj …..
  Nadszedł czas, nadszedł czas,
  Wszyscy cię żegnamy, później się spotkamy
  Wróć do nas, wróć do nas”.

 

Scenariusz zajęcia adaptacyjnego dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola

Dzień III

Temat: „Poznajemy się” – spotkanie w sali
Rodzaj: zajęcia adaptacyjne
Forma: praca z całą grupą, indywidualnie
Pomoce: znaczki indywidualne, chusta animacyjna, materiały plastyczne, płyty CD, blok techniczny, szablon pieska, cukierki, emblematy pszczół, balon

Cele:

 • stwarzanie okazji do integracji rodziny z przedszkolem
 • eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem roku szkolnego
 • poznanie dzieci i rodziców
 • przybliżenie rodzicom form pracy z dzieckiem
 • zapoznanie z szatnią, salą i łazienką – przydzielenie znaczków indywidualnych.

Przebieg:

 • Serdeczne powitanie dzieci i rodziców w budynku  przedszkola.
 • Przejście do szatni: odszukanie swojej półeczki i przyklejenie wraz z rodzicem znaczka indywidualnego (próba zapamiętania), zmiana obuwia – zachęcanie do samodzielności.
 • Przejście do sali zabaw:
  • zebranie dzieci w kole „Stańce w koło” P21
  • piosenka „Grupowa powitanka” – P21
  • Zabawa w kole  pt. „Gadający balon” (dziecko otrzymuje balon, mówi swoje imię)
 • Zapoznanie z łazienką oraz salami i kącikami zabaw.
 • Piosenka z improwizacją ruchową „Pszczółki” – zabawa w kole:

Promień słońca budzi mnie, (kucamy, naśladujemy budzenie, podnosimy ręce do góry)
Potem w rosie kąpię się.( obrót dookoła własnej osi)
Wkładam piękny strój w paseczki (zakładamy rękawki)
Idealny dla pszczółeczki. (ukłon)
Ref. Bzz bzz bzz rozlega się, (2x)
Skrzydełka niosą mnie.
Pszczółkę radość wręcz rozpiera,(przeciągamy się)
Kiedy z kwiatków nektar zbiera (młynek rękami)
Będzie z niego pyszny miód ( głaskanie brzuszka)
Nie na darmo był ten trud. (grożenie palcem)
Ref. Bzz bzz bzz rozlega się, (2x)
Skrzydełka niosą mnie.
Choć pszczółeczki małe są, (powolne kucanie)
Wszystkim piękny uśmiech ślą (szybko wstajemy, ręce do przodu)
Przez dzień cały się krzątają ( naśladowanie zamiatania)
Tę piosenkę wam śpiewają.
Ref. Bzz bzz bzz rozlega się, (2x)
Skrzydełka niosą mnie.

 • Zabawy ruchowe Metodą W. Sherborne.
  • „Taniec robotów”- dziecko staje na stopach dorosłego i wspólnie tańczą do muzyki.
  • „Tunel”- rodzice stoją „gęsiego” z rozstawionymi nogami, dzieci na czworaka przechodzą przez tunel.
  • „Kołyska”- zabawa wyciszająca – rodzic siedzi na podłodze, dziecko wtulone pomiędzy nogi i ręce, delikatnie kołyszą się razem.
 • Dowolne zabawy wybraną zabawką.
  • Próby zapamiętania miejsca ustawienia zabawek, zachęcanie do odkładania na miejsce
  • Podczas zabaw spontanicznych nauczyciel prowadzi rozmowy z rodzicami i dziećmi w celu pozyskania informacji dotyczących dziecka, zachęca dzieci nieśmiałe, rozwiązuje ewentualne spory.
 • „Sprzątamy salę”- zachęcanie dzieci do odkładania zabawek na miejsce.
 • „Pieski” – prace plastyczne
  • tworzenie pieska z bloku technicznego i płyty CD oraz ozdabianie ich według pomysłu.
 • Piosenka „Jadą, jadą misie”, rozdanie cukierków dla dzieci, wspólne zdjęcie.
 • Pożegnanie przez podanie ręki.

 

edufox oprogramowanie dla przedszkola