Okres adaptacji, czyli przystosowania się do nowych warunków życia jest bardzo ważny dla całego pobytu dziecka w przedszkolu. W związku z tym, wdrożenie programu adaptacji dzieci do warunków przedszkola jest…