Współpraca nauczyciela z rodzicami jest bardzo ważnym elementem planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej na każdym etapie edukacyjnym, jednakże w edukacji przedszkolnej wydaje mi się wręcz kluczowym.

Dzieje się tak dlatego, że tylko we współpracy z domem rodzinnym, rodzicami i najbliższym otoczeniem dziecka w wieku przedszkolnym możemy realizować stawiane przed nim cele i dbać o jego wszechstronny rozwój.

Warto od samego początku roku szkolnego zadbać to, by poznać rodziców i dzięki temu lepiej rozumieć się wzajemnie. Przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę i ocenić znaczenie pierwszych naszych kontaktów z rodzicami, tzw. „przełamywania lodów”. Przedszkole i dom powinno łączyć zainteresowanie dzieckiem, jego szeroko rozumianym dobrem, a do tego niezbędna jest wymiana informacji o dziecku.

Wiedza zaczerpnięta od rodzica pozwala na ukształtowanie diagnozy, dającej realną szansę efektywnego działania w przyszłości.

Naszym zadaniem jako nauczycieli jest wspieranie rodziców w spełnianiu ich funkcji wobec dziecka, w związku z tym nie obawiajmy się włączania ich aktywnie w programy adaptacyjne, które pozwalają planować wspólne działania, dostarczają i wzbogacają wiedzę o wzajemnych prawach i obowiązkach, o dziecku w domu i przedszkolu. W okresie adaptacji należy pozwolić rodzicom na szersze niż normalnie w ciągu roku szkolnego uczestnictwo we wszystkim, co się dzieje z ich dzieckiem w przedszkolu – przynosi to obopólne korzyści.

Organizacja zajęć otwartych dla rodziców, licznych konsultacji z nauczycielem, spotkań adaptacyjnych, przyjaznych rozmów w obecności dziecka czy imprez pozwalających na zapoznanie się rodziców i ich integrację sprzyjają nawiązaniu pozytywnych i szczerych relacji z rodzicami. Takie podejście nauczyciela – starającego się wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców pozwoli na lepszy start, zarówno dziecka zaczynającego dopiero edukację przedszkolną, jak i startującego w nowej roli rodzica. Ponadto wpłynie znacząco na budowanie tych relacji przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu i na kształtowanie wzajemnego zrozumienia w relacji nauczyciel – rodzic.

Pamiętajmy o bardzo istotnej rzeczy – rodzice jako sprzymierzeńcy nauczyciela przedszkola to ogromny skarb. Dlatego, to w jaki sposób rodzice zostaną przyjęci w przedszkolu na początku, co zostanie im zaproponowane, jak dużo uwagi poświęcimy im i nawiązaniu pozytywnych relacji zaprocentuje na pewno w ciągu roku współpracą opartą na wzajemnym zrozumieniu.

Ocena czytelników: 4
edufox oprogramowanie dla przedszkola