Leśne przedszkole w duchu skandynawskich metod nauczania i pedagogiki Montessori.

Piotr Krajewski – Fotografia Architektury / Architectural Photography

Przedszkole Leśna Akademia w kompleksie Business Garden Poznań stanowi łączy pedagogikę Montessori oraz nurt leśnych przedszkoli, bazujących na ciągłym kontakcie dzieci z naturą. Oprócz montessoriańskich zasad przedszkole czerpie ze skandynawskich metod nauczania zwracając szczególną uwagę na takie aspekty jak: współpraca, równość, otwartość, życzliwość i prostota. Do dyspozycji dzieci jest 300 m montessoriański plac zabaw, ze ścieżkami sensorycznymi, panelami doświadczalnymi, grządkami do uprawiania roślin oraz szałasem.

 

fot: Marek Misiurewicz

Kwalifikacje kadry

Kadra przedszkola Leśna Akademia to nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej.  Ukończone kursy:

 • Propedeutyczny kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego
 • Szkolenie „PECS – system funkcjonalnego porozumiewania się, komunikacja alternatywna”
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej
 • Kurs pedagogiki Montessori (Association Montessori Internationale)
 • Nauczyciel języka angielskiego (Uniwersytet Ibadan w Nigerii)
 • Edukacja specjalna (Uniwersytet Ibadan w Nigerii)

 

Filary edukacyjne

Przedszkole Leśna Akademia kładzie szczególny nacisk na wychowanie równościowe, kształtujące postawę akceptacji siebie i innych. Dzięki programowi zawierającemu wychowanie leśne, dzieci uczą się wrażliwości i życia w zgodzie z naturą. Montessoriańskie materiały dydaktyczne oraz przestronne sale oraz dają przestrzeń do do eksperymentów i nieskrępowanego poznawania otaczającego świata.

Poznań / fot: Marek Misiurewicz / Niepubliczne Przedszkole Montessori Leśna Akademia

Zajęcia dodatkowe, które prowadzi przedszkole:


 1. Rytmika
 2. Zumba
 3. Koncerty ProSinfoniki,
 4. Zajęcia z Laboratorium Supeł – Laboratorium nauki i zabawy,
 5. Język angielski w formie kontaktu z native speakerem

 

Właściciel przedszkola: Monika Woźnica

Psycholog, trener, ekonomista. Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, oraz studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym. Ukończyła Studium Trenerskie oraz kurs Analizy Transakcyjnej w Pracowni Psychologicznej „Spotkanie”. Trener warsztatów doskonalących dla nauczycieli oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą.

 

Aktywna uczestniczka działań Związku Harcerstwa Polskiego na szczeblu centralnym związanym z budowaniem programu dzieci i młodzieży oraz kształceniem kadry wychowawczej. Uczestniczka rocznego Kursu Montessori w Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 

 

edufox oprogramowanie dla przedszkola

9.0
Wynik

Udogodnienia w placówce

 • Główne drzwi zamykane na domofon
 • Drzwi zamykane na kartę dostępu
 • Dzwonek do drzwi / domofon
 • System do komunikacji z rodzicami
 • Stronę www
 • Profil na facebooku
 • Warsztaty dla rodziców
 • Zajęcia dodatkowe (5)

Ogólne informacje

Komunikacja z przedszkolem
9
Analiza strony www i FB
6
Kwalifikacje kadry
9
Transparentność
10
Przestrzeń
10
Misja
10
Tajemniczny klient
9

Końcowa ocena

Leśna Akademia zasługuje na najwyższe noty za misję przyświecającą placówce, idealnie zorganizowaną przestrzeń dla dzieci oraz transparentność działań (na stronie znajdziemy informacje o opłatach, kadrze i jej kwalifikacjach oraz programie). Komunikacja z przedszkolem również przebiega sprawnie i można się kontaktować z placówką na wiele sposobów. Niższą, choć wciąż wysoką, notę Leśna Akademia otrzymuje za stronę internetową oraz fanpage na Facebooku. Plus za jasną i przejrzystą stronę oraz na bieżąco aktualizowanego Facebooka. Minus za udostępnianie wizerunku zdjęć dzieci na ogólnodostępnej stronie i Fb.