Panująca pandemia jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Nie zależnie od statusu materialnego czy społecznego. Wydaje się, że rodzice i opiekunowie, są jedną z tych grup, która przechodzi obecnie przez prawdziwe wyzwanie. Poza codziennymi zmaganiami w związku z utratą pracy, obniżką wynagrodzenia czy home office z dziećmi na kolanach, dochodzi niepewność wywołana przez chaos informacyjny i strach o zdrowie rodziny. Poniżej zebraliśmy 4 często spotykane wątpliwości, związane z zagadnieniem koronawirus a dziecko.

Koronawirus, SARS-Cov-2, COVID-19 – czym różnią się te nazwy?

Koronawirusy to duża grupa wirusów, która jest naukowcom dobrze znana. Mogą one powodować infekcję u ludzi i u zwierząt. Obecnie znane są cztery koronawirusy, atakujące ludzi, których objawy obejmują układ oddechowy i trawienny. Koronawirusy wywołały w ostatnich latach trzy epidemie. Były to:

  • SARS-CoV w 2002 r.
  • MERS-CoV w 2012 r.
  • oraz obecna, wywołana przez SARS-CoV-2 w 2019 r

SARS-COV-2 to zatem nazwa konkretnego koronawirusa. COVID-19 jest natomiast chorobą wywołaną przez ten patogen.

Dlaczego dzieci nie chorują na koronawirusa?

Nie jest tak, że dzieci w ogóle nie chorują na COVID-19. Na świecie są znane przypadki zachorowań dzieci, a nawet zgonów. Dane z Chin mówią o zachorowalności u dzieci na poziomie 2%. Są to jednak dane prawdopodobnie niedoszacowane, ze względu na częsty bezobjawowy przebieg zakażenia u dzieci. Faktem jest jednak, że dzieci są bardziej odporne na działanie koronawirusa, a jeśli już chorują, to przebieg jest zazwyczaj łagodny. Z pewnością związane jest to z układem odpornościowym, ale również z faktem, że dzieci łagodniej przechodzą infekcje dróg oddechowych. Dane dotyczące przebiegu zakażenia i śmiertelności na inne koronawirusy oraz na grypę to potwierdzają. Należy natomiast pamiętać, że dzieci, ze względu na częste bezobjawowe nosicielstwo, stanowią duże niebezpieczeństwo dla dorosłych, w tym osób z podeszłym wieku i chorobami towarzyszącymi. To dlatego bardzo ważnym krokiem walce z epidemią jest zamykanie szkół i przedszkoli, bo to one mogą być miejscem, przez które rośnie liczba bezobjawowych nosicieli.

Czy można poddać dzieci testom diagnostycznym i jakie są typy badań?

W teorii dzieci, tak jak każdy inny człowiek, powinien być poddany testom w kierunku CoV-2, jeśli istnieją do tego przesłanki. W kraje, które najlepiej sobie radzą z epidemią, wykonuje się rutynowo badania. Na Islandii darmowym badaniom może się poddać każdy obywatel. W Polsce, ze względu na łagodny charakter przebiegu choroby u dzieci, badaniom poddaje się raczej te, które miały bezpośredni kontakt z zakażonym. Obecnie w Polsce startuje rynek komercyjnych testów diagnostycznych, który pozwoli na szersze stosowanie diagnostyki w kierunku COVID-19.

Dostępne testy można podzielić na:

  • RT-PCR – to złoty standard w diagnostyce COVID-19, zalecany przez WHO. Jest to badanie wykrywające materiał genetyczny wirusa w organizmie człowieka. Badanie polega na pobraniu wymazu z nosogardła.
  • ELISA — metoda pośrednia, wykrywająca w organizmie wytworzone przeciwciała przeciw SARS-CoV-2. Badanie można wykonać m.in. 14 po zakażeniu, ponieważ przeciwciała nie pojawiają się od razu.
  • Testy kasetkowe (screeningowe) — ich zaletą jest cena i szybkość otrzymania wyniku, wadą ich wiarygodność. Wynik dodatni należałoby potwierdzić testami genetycznymi (PCR), a ujemnego nie traktować jako pewnik.

Jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniu?

Pewne jest, że nie można dzieci straszyć i przekazywać im własnego niepokoju. Dzieci i rodzice, ze względu na wiek, w większości nie znajdują się w grupie największego ryzyka. Warto jednak tłumaczyć, jak ważna jest izolacja, ze względu na dbanie o innych, szczególnie tych starszych i schorowanych. To może być dobra nauka empatii i postawy obywatelskiej. Przede wszystkim powinniśmy tę trudną sytuację wykorzystać do nauki higieny i wzmocnić nawyki częstego i prawidłowego mycia rąk, kasłania i kichania, zasłaniając buzię łokciem. Najprawdopodobniej będziemy musieli nauczyć się żyć z nowym patogenem. Ważne jest zatem wprowadzić dodatkowe środki zapobiegawcze, które powinniśmy zacząć traktować rutynowo, i nauczyć ich nasze dzieci.

Obejrzyj razem z dzieckiem jak myć ręce.

edufox oprogramowanie dla przedszkola