Metoda Weroniki Sherborne wykorzystuje ekspresję ruchową, komunikację pozawerbalną i elementy zabawy, dlatego jest tak bardzo dostępna dla dzieci i sprawia im dużo radości,  nauczycielom i rodzicom stosującym ją – dostarcza…