Człowiek to istota społeczna, od narodzin żyjemy w grupie, dlatego współpraca z innymi ludźmi jest niezbędna, byśmy mogli prawidłowo funkcjonować w rodzinie, wśród przyjaciół, wreszcie w społeczeństwie. Zasad tego współżycia…